Home Page PRENUMERATA

Bież±cy numer
Archiwum
Prenumerata
Reklama
Gazeta
Angora - Rynek

 • PRENUMERATA KRAJOWA (czyli na terenie Niemiec)

  Prenumeratę krajow± zamawiać można:
  -- telefonicznie -- 02174 8964480
  -- faksem -- 02174 8964481
  -- mailem -- abo@prenumerata.de
  lub na kuponie wyciętym z ANGORY (D).

  Cena jednego egzemplarza tygodnika ANGORA
  w prenumeracie krajowej na Niemcy wynosi 1,03 EUR - taniej niż w kiosku (1,30 EUR)!
  -- półroczna -- 29,- EUR (26 wydań)
  -- roczna - 54,- EUR (52 wydania)

  Możliwe formy płatności:
  -- pobór z konta (Lastschrift)
  -- na rachunek -- płatne przelewem po otrzymaniu rachunku


  PRENUMERATA ZAGRANICZNA (czyli do krajów europejskich)

  -- roczna (tylko na rachunek) -- 90 EUR



1 stycznia 2020