Home Page GAZETA

Bieżący numer
Archiwum
Prenumerata
Reklama
Gazeta
Angora - Rynek

Tygodnik ANGORA działa w oparciu o przepisy art. 25, 26, 29 (zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych) 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r. nr. 24, poz. 83) oraz przyjęte zwyczaje edytorskie.

Szczegóły wyjaśniamy w rozesłanym do redakcji i udostniępnianym na żądanie liście intencyjnym. Sprostowania i odpowiedzi drukujemy jedynie po ich opublikowaniu w pismach, skąd dokonaliśmy ich przedruku.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań tekstów.

Tygodnik ANGORA płaci autorom za przedruki.

W NIEMCZECH
 • REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY
  Marius MATUSZCZYK
W POLSCE
 • DYREKTOR WYDAWNICTWA
  Jerzy Wyrozumski
 • REDAKTOR WYDAWCA
  Anna Kuliś
 • REDAKTOR NACZELNY
  Paweł Woldan
 • Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
  Katarzyna Gorzkiewicz
 • SEKRETARZ REDAKCJI
  Maciej Wilczek
 • KIEROWNIK REDAKCJI
  Henryk Krupiński
 • SEKRETARIAT
  Elżbieta Białkowska, Elżbieta Walecka
 • SKŁAD
  Zbigniew Galant (kierownik), Małgorzata Kruczkowska, Grzegorz Ożga
 • KOREKTA
  Agnieszka Freus (kierownik)
 • RYSOWNICY
  Jolanta Piekart-Barcz (kierownik), Sławomir Kiełbus, Marek Klukiewicz, Piotr Rajczyk, Paweł Wakuła, Tomasz Wilczkiewicz, Katarzyna Zalepa
 • KIEROWNIK DZIAŁU REKLAMY
  Robert Kuliś
 • PROMOCJA
  Andrzej Wójtowicz
 • DZIAŁ MARKETINGU
  Mariusz Witkowski
 • ZESPÓŁ
  Andrzej Berestowski, Mirosława Gabrysiak, Tomasz Gawiński, Henryk Głowacki, Danuta Kotkowska, Adam Lewaszkiewicz, Bogda Madej, Zbigniew Natkański, Katarzyna Pastuszko
 • DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI
  Marek Koprowski, Mateusz Koprowski
REDAKCJA W NIEMCZECH
Luisental 2, 51399 Burscheid
e-mail redakcja@ANGORA-online.de
tel. 02174 8964480
fax 02174 8964481
REDAKCJA W POLSCE
90-007 ŁÓDŹ pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 0048 / 42 / 632 61 79
fax 0048 / 42 / 632 0759
e-mail redakcja@angora.com.pl
www : http://www.angora.com.pl/
Do dystrybucji Tygodnika ANGORA na terenie USA upoważniona jest wyłącznie "ANGORA USA", 5146 US Belmont, Chicago Illinois, tel. 2867169
2 stycznia 2002