Ogłoszenia drobne
Wszystkie ogłoszenia drobne w „7 DNI” drukujemy nieodpłatnie. Jako kontakt w ogłoszeniu można podać wyłącznie numer telefonu, faksu, e-mail lub skrytkę pocztową.
  • przyjmujemy wyłącznie oryginalne kupony (pocztą), nie akceptujemy kserokopii ani faksów;
  • tekst musi mieścić się na kuponie (w linijkach!), czyli maksymalnie 250 znaków, nie drukujemy tekstu ogłoszeń darmowych wykraczającego poza przewidzianą na kuponie objętość (ucinamy resztę);
  • konieczne jest podanie adresu nadawcy oraz własnoręczny podpis;
Wypełniony kupon proszę przesłać na adres:
7 DNI, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, Polska
Nie odbieramy niewłaściwe opłaconych listów (brak znaczków itp.).
Zasadniczo NIE DRUKUJEMY:
  • adresów zamieszkania i nazwisk osób prywatnych;
  • ofert z branży erotycznej (np. kluby, studia masażu);
  • ogłoszeń nadawanych w imieniu osób trzecich (także krewnych!);
  • nieczytelnych (treść lub adres);
  • bez adresu nadawcy na kuponie (do wiadomości redakcji);
  • bez podpisu;
  • ogłoszeń o treści niezgodnej z prawem;
Zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.
Darmowe ogłoszenia drobne drukujemy w ORYGINALNYM brzmieniu, bez poprawek ortograficznych i gramatycznych.
Wszystkie ogłoszenia, które dotrą do nas do piątku, ukazują się drukiem we wtorek.